> Vodenie na koni pre deti / 1 kôň/ /10 min./ 8€

> Jazdecká hodina skrátená /25min.+ 5min. Príprava koňa/ 15€

> Jazdecká hodina /45 min.+ 15min. Príprava koňa/ 25€

> Vychádzka do prírody /45 min.+ 15min. Príprava koňa/ 30€

pri počte 2 a viac jazdcov /45 min,+ 15min. Príprava koňa/ 25€

> Voltižné jazdenie pre deti /20min./ 18€

> Vozenie v koči max 6 ľudí / 45min. Okruh/ 60€

> Permanentka na 10 jaz. hodín / platnosť 2 mes. od zakúpenia/ 200€

> Permanentka na 5 jaz. hodín skrátená / platnosť 1 mes. od zakúpenia/ 60€

> Vstup do mini zoo / v prípade jázd na koni bezplatný/ 5€

> Relaxačné a posilňovacie, cvičenia na koni /20 min./ 15€

> Cvičenia na rozvoj mysle a motoriky na koni /20 min./ 15€

Na jazdy je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 0910 126 682 alebo osobe na ranči.

Zrušenie rezervácie jazdy je bezplatne, iba v prípade zrušenia minimálne 24hod pre jazdou.

V prípade nezrušenia rezervácie alebo zrušenie v kratšom čase ako 24 hod pred termínom je poplatok 100% z ceny dohodnutej jazdy.

cenník platný od 1.1.2023