Aktuality

Preteky 2023

Dňa 24.6.2023 sa u nás uskutočnil už 3 ročník klubových westernových a voltižných pretekov.

Vďaka tomuto projektu ukázali deti zdravé a aj deti so zdravotným obmedzením svoj talent a nadanie nielen svojim blízkym ale aj širokej verejnosti. Boli veľkou inšpiráciou ďalším budúcim jazdcom a ukázali im krásu jazdeckého a voltížneho športu. Prostredníctvom tohto projektu, aj obyvatelia z našej a okolitých obcí prežili pekný deň so svojimi deťmi plný zážitkov na ktorésa tak ľahko nezabudne.